Praneškite apie mus:


Žymės pagal abėcėlę

Įvertink
(4 balsai)
1 1

Šioje lentelėje rasite visas dabar esančias html žymes (tag'us) su aprašymais, ką kuris reiškia, bei nuorodomis į išsamesnius straipsnius. Indeksai nurodo, kokiam document type (dokumento tipui) yra naudojama html žymė. Indekso raidės rodo dokumento tipą: S - griežtą (angl.: stricted), T - tarpinį (angl.: Transitional) ir F - su rėmais (angl.: Frameset). Žymės išdėstytos pagal abėcėlę.

 

Žymė (tag'as)AprašymasIndeksai
<!--...--> Nurodo komentarą STF
<!DOCTYPE> Nurodo dokumento tipą STF
<a> Nurodo nuorodą STF
<abbr> Nurodo sutrumpinimą STF
<acronym> Nurodo akronimą STF
<address> Nurodo kontaktinę autoriaus informaciją STF
<applet> Nevartotinas. Nurodo įskiepį TF
<area/> Nurodo plotą viduje paveikslėlio žemėlapio (image-map) STF
<b> Nurodo pastorintą šriftą (bold) STF
<base/> Nurodo visų nuorodų bazinį adresą pagal nutylėjimą STF
<basefont /> Nevartotinas. Nurodo nutylimąjį teksto šriftą, spalvą ir dydį tekstiniame dokumente TF
<bdo> Nurodo teksto kryptį STF
<big> Nurodo didelį tekstą STF
<blockquote> Nurodo citatos bloką STF
<body> Nurodo dokumento kūną (body) STF
<br /> Nurodo puslapio eilutės lūžio vietą STF
<button> Nurodo paspaudžiamą mygtuką STF
<caption> Nurodo lentelės antraštę STF
<center> Nevartotinas. Nurodo teksto centravimą TF
<cite> Nurodo citatą STF
<code> Nurodo kompiuterinio kodo tekstą STF
<col /> Nurodo požymių reikšmes viename ar keliuose lentelės stulpeliuose STF
<colgroup> Nurodo lentelės stulpelių grupę formatavimui STF
<dd> Nurodo termino paaiškinimą terminų sąraše STF
<del> Nurodo ištrintą tekstą (perbrauktą) STF
<dfn> Nurodo termino paaiškinimą STF
<dir> Nevartotinas. Nurodo direktorijos sąrašą TF
<div> Nurodo sekciją dokumente, naudojamas kaip konteineris kitiems elementams STF
<dl> Nurodo paaiškinimų sąrašą STF
<dt> Nurodo terminą terminų sąraše STF
<em> Nurodo pasvirą italic tekstą STF
<fieldset> Nurodo rėmelį aplink formos elementus. Skirta grupiavimui STF
<font> Nevartotinas. Nurodo teksto šriftą, spalvą ir dydį TF
<form> Nurodo HTML formą vartotojo informacijos įvedimui STF
<frame /> Nurodo naują langą, rėmą (angl.: frame) rėmų komplekte (angl.: frameset) F
<frameset> Nurodo rėmų, langų komplektą F
<h1>, <h2> .. iki <h6> Nurodo HTML antraštes STF
<head> Nurodo informaciją apie dokumentą STF
<hr /> Nurodo horizontalią liniją STF
<html> Nurodo HTML dokumentą STF
<i> Nurodo pasvirą italic tekstą STF
<iframe> Nurodo mozaikinį rėmą (angl.: inline frame) TF
<img /> Nurodo paveikslėlį STF
<input /> Nurodo varototjo informacijos įvedimui skirtą vietą STF
<ins> Nurodo įterptą tekstą STF
<isindex> Nevartotinas. Nurodo ieškomą indeksą, susijusį su dokumentu TF
<kbd> Nurodo klaviatūros tekstą STF
<label> Nurodo etiketę įvedimo laukui STF
<legend> Nurodo formos elementams antraštę STF
<li> Nurodo sąraše esantį elementą STF
<link /> Nurodo sąryšį tarp dokumentų STF
<map> Nurodo paveikslėlių žemėlapį STF
<menu> Nevartotinas. Nurodo meniu sąrašą TF
<meta /> Nurodo meta informaciją apie HTML dokumentą STF
<noframes> Nurodo alternatyvų kodą, skirtą vartotojams, kurie nepalaiko langų, rėmų (frames) TF
<noscript> Nurodo alternatyvų kodą, skirtą vartotojams, kurie nepalaiko skriptų (javascript ir kt.) STF
<object> Nurodo objekto įterpimą (pvz.: flash) STF
<ol> Nurodo tvarkingą sąrašą STF
<optgroup> Pasirinkimų sąraše nurodo pasirinkimų grupę STF
<option> Pasirininkimų sąraše nurodo pasirinkimą STF
<p> Nurodo pastraipą STF
<param /> Nurodo objekto parametrą (pvz.: flash) STF
<pre> Nurodo iš anksto formatuotą tekstą STF
<q> Nurodo trumpą citatą STF
<s> Nevartotinas. Nurodo perbrauktą tekstą TF
<samp> Nurodo pavyzdinį kompiuterinį tekstą STF
<script> Nurodo kliento pusės skriptą (pvz.: javascript) STF
<select> Nurodo pasirinkimų sąrašą (pvz.: išskleidžiamą) STF
<small> Nurodo sumažintą tekstą STF
<span> Nurodo sekciją dokumente STF
<strike> Nevartotinas. Nurodo perbrauktą tekstą TF
<strong> Nurodo pajuodintą tekstą (bold) STF
<style> Nurodo dokumento stiliaus informaciją STF
<sub> Nurodo pažemintą tekstą STF
<sup> Nurodo pakeltą tekstą STF
<table> Nurodo lentelę STF
<tbody> Grupuoja lentelės vidurį, pagrindą (body) STF
<td> Nurodo lentelės ląstelę STF
<textarea> Nurodo kelių eilučių įvedimo lauką STF
<tfoot> Grupuoja lentelės apatinę dalį (footer) STF
<th> Nurodo antraštinę lentelės ląstelę STF
<thead> Grupuoja viršutinę lentelės dalį. Skirta antraštėms STF
<title> Nurodo dokumento pavadinimą, antraštę STF
<tr> Nurodo lentelės eilutę STF
<tt> Nurodo teletaipo tekstą STF
<u> Nevartotinas. Nurodo pabrauktą tekstą TF
<ul> Nurodo netvarkingą sąrašą STF
<var> Nurodo kintamąjį (pastaba: tai nėra kintamasis kaip programavimo kalbose) STF
<xmp> Nevartotinas. Nurodo iš anksto formatuotą tekstą

 

Atnaujinimo Data: Šeštadienis, Balandžio 24, 2010
Lukas

Lukas

Manualai.lt tinklo autorius ir administratorius. VDU Energetikos Fizikos ir Verslo Informatikos studentas. LinkedIn

E-mail: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo spam botų. Jum reikalingas įjungtas Javasctipt kad jį matytumėte
Login to post comments