Praneškite apie mus:HTML žymės

HTML žymės

Čia yra visos HTML 4.0 kalbos žymės. Paspauskite ant pasirinktos ir būsite perkelti į išsamesnį straipsnį.
0

žymė <base> nurodo visų realiatvyvių nuorodų taikinį pagal nutylėjimą. Nurodo <a> elementų target atributo reikšmę. <base> žymė yra rašome viduje <head> žymės.

HTML žymė - base
0

area žymė nurodo aktyvią zoną paveikslėlio žemėlapyje, tai yra paveikslėlyje su aktyviomis, paspaudžiamomis zonomis. <area> visada yra vidinė <map> žymės žymė.

HTML žymė - area
0

Pavyzdys:

1
2
3
4
5
6
7
8
<em>Pakreiptas tekstas</em>
<strong>Paryškintas tekstas</strong>
<dfn>Terminas</dfn>
<code>Kompiuterinio kodo tekstas</code>
<samp>Pavyzdinis kodo tekstas</samp>
<kbd>Klaviatūros tekstas</kbd>
<var>Kintamasis</var>
<cite>Citata</cite>
HTML žymės - em, strong, dfn, code, samp, kbd, var ir cite
Puslapis 2 iš 13